KPI's fruitteelt

download hier het rapport "KPI's duurzame fruitteelt 2023"

De Fruitmotor heeft samen met de fruitsector kritische prestatie indicatoren (KPI's) voor de fruitteelt ontwikkeld. Deze indicatoren en bijhorende waarderingsystematiek zijn bedoeld om praktisch te kunnen sturen op prestatiebeloning voor de teler op het gebied van duurzame en natuurrinclusivie fruitteelt. Geleverde prestaties kunnen op deze manier objectief transparant worden gemaakt naar markt, overheid en samenleving.

Aanleiding

KPI's natuurinclusieve fruitteelt zijn belangrijk. Ze maken het mogelijk om individuele ondernemers op het behalen van natuurinclusieve duurzaamheidsdoelen te kunnen monitoren, motiveren en waarderen. Individueel. De Fruitmotor kijkt buiten dit project ook naar de mogelijkheid om met deze indicatoren te kunnen sturen, bijvoorbeeld op basis van gestapelde beloningen.

Beoordelen en waarderen op basis van de KPI's zijn ook belangrijk om op transparante manier verantwoording af te leggen naar de samenleving en de keten. De KPI's zijn de basis van een toekomstig monitorings- en waarderingssystematiek voor de fruitteler. Deze KPI's worden vertaald in een set van praktische maatregelen.

Betrokken partijen:

Klankbordgroep: 3 fruitelers, CAF, Fruitmasters, provincie Gelderland, CAF, Rabobank, CLM, N&M Gelderland 

Vervolg, landen in de klei

Vanaf eind 2022 loopt een vervolgproject waarbij de indicatoren en de systematiek in de praktijk zullen worden getest. Zijn de indicatoren meetbaar en de data borgbaar?  Kan de teler er mee uit de voeten en werkt prestatiebeloning in de beweging naar meer natuurinclusieve fruitteelt. Telers maken hun bedrijfsnatuurplannen en in groeiseizoen 2023 wordt gemeten en geadviseerd met hukp van CLM en de CAF

Planning

Juli 2023 :  eindrapport KPI's duurzame fruitteelt opgeleverd

Dec 2022 - 2024 : vervolgpoject KPI praktijkpilot met 4 telers en samenwerking Kromme Rijnstreek (prov. Utrecht)

Artikelen en informatie

Rapport KPI's duurzame fruitteelt 2023, voorlopige set aan indicatoren en beschrijiving van de systematiek

Platform natuurinclusieve landbouw Gelderland en projectsite

Presentatie KPI's bij de partnerbijeenkomst NIL Gelderland op 14 september 2022

Onderzoek Britt Dragstra: beleidsarrangement natuurincusieve fruitteelt 2022 - Master’s Thesis of the Environment and Society Studies programme; Nijmegen School of Management; Radboud University. "Unravelling the changing policy arrangement of nature inclusive fruit cultivation in the Betuwe, the Netherlands"

Slotverkenning KPI's Natuurinclusieve Fruitteelt; juli 2021; stageopdracht Britt Dagstra; Radbouduniversiteit

 

Contact: Willem@defruitmotor.nl

 

De KPI's zijn tot stand gekomen via het platform natuurinclusieve landbouw Gelderland en met financiële steun van de provincie Gelderland

 

 

 

We delen onze activiteiten, foto's en filmpjes ook op onze social media kanalen. Praat en kijk je mee? 

            

Blijf op de hoogte. Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Ontvang updates over nieuwe producten, bijeenkomsten en nog veel meer. Jouw informatie wordt niet gedeeld met derden en je kunt je uitschrijven wanneer je maar wil.