Privacy

Lees hier hoe wij omgaan met jouw privacy

  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring
De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor

25 mei 2018

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor, gevestigd aan Linge Singel 1 4033 KA Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.defruitmotor.nl Linge Singel 1 4033 KA Lienden +31 616274450

Henri Holster is de Functionaris Gegevensbescherming van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor. Hij is te bereiken via henri@defruitmotor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henri@defruitmotor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor) tussen zit. De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen voor geautomatiseerde besluitvorming: <GEEN>

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens : bewaartermijn is maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor verstrekt in principe geen gegevens aan derden of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier onze cookieverklaring en overzicht van de gebruikte cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar henri@defruitmotor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via henri@defruitmotor.nl

Bijlage

Persoonsgegevens en onze automatiseringssystemen

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor staat voor volledige transparantie over de manier zoals wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven we aan, zonder dat we hiertoe middels de AVG wetgeving 2018 worden verplicht,  met welke geautomatiseerde systemen en persoonsgegevens we werken:

Website met formulieren

Formulieren. Gebruik wordt gemaakt van het “lid worden” formulier voor aanmelding nieuwe leden. In dit formulier wordt expliciet gevraagd om toestemming te verlenen voor gebruik van de gegevens voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en IBAN-nummer voor het onderhouden van het contact en de automatische incasso met het nieuwe lid. Gegevens worden sinds invoering van de AVG 2018 niet meer opgeslagen in de database van de webserver. Gelijke procedure is van toepassing voor eventuele nieuwe formulieren op de website.

Google forms

Deze formulieren worden niet (meer) gebruikt.

E-boekhouden voor administratie

De Fruitmotor gebruikt uiteraard een digitaal boekhoudsysteem, in ons geval voor het registreren van leden, verkopers alsmede transacties van crediteuren en debiteuren. Er worden geen bijzondere gegevens, anders dan nodig voor functionele communicatie vastgelegd

Direct mailing via Tribe

Ten behoeve van nieuwsbrieven aan onze leden, verkopers, directe partners en andere relaties gebruiken we een direct mailing systeem. Gebruik van de adressen is uitsluitend op basis van eerder verstrekte toestemming voor dit doel. Hiervoor worden naam, e-mail en bedrijfsnaam vastgelegd. Ontvangers van de mailing kunnen via een druk op de knop zich geautomatiseerd verwijderen van de mailinglijst. Vanaf dat moment krijgen ze geen nieuwsberichten meer maar worden hun gegevens voor historische doeleinden nog maximaal 2 jaar bewaard.

We delen onze activiteiten, foto's en filmpjes ook op onze social media kanalen. Praat en kijk je mee? 

            

Blijf op de hoogte. Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Ontvang updates over nieuwe producten, bijeenkomsten en nog veel meer. Jouw informatie wordt niet gedeeld met derden en je kunt je uitschrijven wanneer je maar wil.